Rolety Elewacyjne

Rolety zewn?trzne to coraz bardziej popularny system os?onowy, mo?liow?? ochrony przeciw s?oneczej w po??czeniu z ochron? przeciw owadom, spe?nia dziejsze oczekiwania.

Stosjuemy sterowanie manualne, jak rwnie? elektryczne przewodowe czy radiowe szczeglnie maj?c kilka rolet w pomieszczeniu.

W ofercie posiadamy prze??czniki i piloty radiowe 15 kana?owe, z mo?liwo?ci? zaprogramowania do 20 silnikw na jednym kanale, z wbudowanym wsplnym kana?em daj?cym mozliwo?? obs?ugi wszystkich rolet jednocze?nie.

Nowoczesnsy czujnik nas?onecznienia automatycznie podnosi lub opuszcza oslony w zalezno?ci od nas?onecznienia i ustawionego progu czu?o?ci.

JoomSpirit