Pergole

 

Prgole to specjalny rodzaj zs?on poziomych, dost?pnych w wariantach ?ciennych czy wolnostoj?cych z mo?liwo?ci? zastosowania os?on bocznych, mo?liwo?? monta?u równie? na istniej?ce ju? konstrukcje.

Pakiet poszycia standardowo wykonywany jest z lekkim spadem boków co u?atwia odprowadzanie wody opadowej,

dzi?ki czemy mo?emy korzysta? z zadaszonego pergol? tarasu nie tylko kiedy ?wieci s?o?se ale jak równie? oada deszcz.

Sterowane manualnie lub pliotem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pergole legnica, pergole lubin , pergole polkowice , pergole polkowice , pergole dolny slask

JoomSpirit