Rolety Screen

System zewn?trzny :

Rolety screen wielkgabarytowe rolety fasadowe do monta?u bezpo?rednio we wn?ce okiennej.

Mog? by? stosowane na du?e przeszklenia, chroni? pomieszczenia przed nagrzewaniem, stanowi? ochron? przeciw wiatrow? jak rwnie? ochron? przed owadami

Produkt dost?pny z trzema systemami prowadze? bocznych, prowadnice z zamkiem ZIP, standardowe prowadnice alumniowe,prowadzenie linkowe.

Rolety screen na pilota lub w??cznik.

Mo?liwo?? zastosowania w kasecie podtynkowej.

System wewn?trzny:

Rolety screen jak ochorna przeciw s?oneczna, roleta nie zaciemniaj?ca wn?trz. Nowoczesny system kasetowy stsowany manualnie lub nap?dem elektrczym Somfy

JoomSpirit